Złotoryja Dance Art Festival

Finaliście na Złotoryja Dance Art Festival, zawodach tanecznych organizowanych przez Fundację Rozwoju Człowieka TROOD  przy współpracy ze Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz Street Dance Academy pod patronatem burmistrza miasta Złotoryja –Ireneusza Żurawskiego.

New Quality,
pl. Solidarności 1/3/5 wejście od ul. Drzewnej, 53-661 Wrocław