Nowe kursy, nowe grupy :-)

New Quality,
pl. Solidarności 1/3/5 wejście od ul. Drzewnej, 53-661 Wrocław